ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ηράκλειο, 27.2.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Παλαιογραφίας

Οι είκοσι πρώτοι μαθητές του εργαστηρίου με το γενικό τίτλο «Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας – Εργαστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας» έχουν ήδη επιλεγεί και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου θα βρίσκονται στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 46, Άγιος Ματθαίος), για το πρώτο τους μάθημα.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει 16 τρίωρα μαθήματα εντατικής εκπαίδευσης στις επιμέρους θεματικές: α) Βασικές αρχές Παλαιογραφίας, β) Ελληνική Παλαιογραφία Βενετικής περιόδου (15ος-17ος αι.) και γ) Ελληνική Παλαιογραφία Νεότερης περιόδου (1850-1913). Τα μαθήματα γίνονται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.