Χτες Πέμπτη 5 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ. η «Β. Δ.Β.» πραγματοποίησε διαδικτυακή σύνδεση, μέσω Skype, με την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας. Η σύνδεση αυτή έγινε με σκοπό να μάθουν περισσότεροι από εκατό (100) μαθητές του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας για τη ζωή, το έργο και τους λόγους για τους οποίους ο Δημήτρης Βικέλας δώρισε τη βιβλιοθήκη του στο Ηράκλειο,  αφού ως γνωστόν καταγόταν από την πόλη της Βέροιας. Η ενημέρωση έγινε από τον προϊστάμενο της «Β.Δ.Β.» κ.Σάββα.

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη μαζί με άλλες ογδόντα βιβλιοθήκες συμμετέχουν στο  σεμινάριο του Future Library «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» 14 Μαρτίου, στη βραβευμένη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Περισσότεροι από 100 υπάλληλοι βιβλιοθηκών από ογδόντα βιβλιοθήκες από όλη την Ελλάδα, θα συμμετέχουν στο  σεμινάριο στις 14 Μαρτίου του 2012 που διοργανώνει το Future Library με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε κάθε περιοχή της εκστρατείας «Διαδρομές με πυξίδα τη βιβλιοθήκη».