ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ - Αικατερίνη Κόκκινου, Ευστράτιος Παπάνης, Γεώργιος Μ. Κορρές, Αγνή Βίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING) - Ευστράτιος Παπάνης, Ειρήνη Καραμπάση, Αικατερίνη Μπαλάσα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - Ευστράτιος Παπάνης, Αγνή Βίκη, Ελένη Πρασσά

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - Ανδρομάχη Μπούνα-Βάιλα, Ευστράτιος Παπάνης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - Κωνσταντίνα Σκαναβή, Ευστράτιος Παπάνης

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ - Ευστράτιος Παπάνης

Φυτωνυμικά τοπωνύμια Κωμών της Αργολίδος - Charalampos B. Kritzas

 


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ebooks:

 

https://www.aegeussociety.org/psifiopoiiseis/

Εταιρείας Αιγεύς, με 200 δημοσιεύσεις κυρίως για την προϊστορική αρχαιολογία

 

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/tekmiria/issue/archive

The journal Tekmeria publishes scholarly articles pertaining to the study of the ancient world