Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη διοικητικά ανήκει στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα της Βιβλιοθήκης είναι η κα Αριστέα Πλεύρη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Εθελοντισμού και Μνημείων.

Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει ορισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή Εποπτείας με πρόεδρο τον κο Μανόλη Βασιλάκη και έχει ως έργο της κυρίως, την επιμέλεια και φροντίδα των εν γένει επιστημονικών δραστηριοτήτων της «Β.Δ.Β.».