Επιτροπή Εποπτείας

Μετά το θάνατο του αείμνηστου εφόρου Ν. Χ. Γιανναδάκη, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει ορισθεί Επιτροπή Εποπτείας η οποία ανανεώνεται και ανασχηματίζεται πάντοτε με απόφαση του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ως έργο της κυρίως, την επιμέλεια και φροντίδα των εν γένει επιστημονικών δραστηριοτήτων της «Β.Δ.Β.» και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η σημερινή σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Μανόλης Βασιλάκης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νίκος Ματζαπετάκης

Μέλη:  

Θεοχάρης Δετοράκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Μιχάλης Ταρουδάκης, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Γιάννης Σερπετσιδάκης, Δικηγόρος

Αικατερίνη Κόπακα, Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης

Αθανασία Ψαρουλάκη, Φιλόλογος

Μανόλης Δρακάκης, προϊστάμενος Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Ηρακλείου

Δημήτρης Σάββας, προϊστάμενος Β.Δ.Β.

 

Η Απόφαση 525/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.