Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας

από την κ. Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

20 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2015

 

PATRIS 2009

Συνεργασίες

Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΙΤΕ

Ιστορικό Μουσείο

Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών Βενετίας

Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μουσείο Μπενάκη