Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με πλήθος φορέων και ιδρυμάτων:

 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • ΙΤΕ
 • Ιστορικό Μουσείο
 • Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών Βενετίας
 • Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία
 • Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
 • Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μουσείο Μπενάκη