Στατιστικά Στοιχεία κίνησης του Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης:

  31/12/2016 31/12/2017
Συνολικός αριθμός διαθέσιμων βιβλίων (δανεισμός - αναγνωστήριο) 58.355 61.511
Αριθμός διαθεσίμων Βιβλίων προς δανεισμό 28.191 30.375
Αριθμός δανεισθέντων βιβλίων του δανειστικού 10.675 21.986
Εγγεγραμένοι χρήστες δανειστικού τμήματος 18.611 19.832