Στατιστικά Στοιχεία κίνησης του Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης:

Εγγεγραμμένα Μέλη (μέχρι 31/12/2015): 18.063

Κατηγορίες Μελών:
Εκπαιδευτικοί: 1.672
Μαθητές - Φοιτητές: 9.731
Λοιποί: 6.660

Νέες Εγγραφές (2015): 719