Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας – Εργαστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ηράκλειο, 19.2.2015

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη εγκαινιάζει μια σειρά μαθημάτων με τον γενικό τίτλο «Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας – Εργαστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας», και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μανώλη Δρακάκη.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει 16 τρίωρα μαθήματα εντατικής εκπαίδευσης στις επιμέρους θεματικές α) Βασικές αρχές Παλαιογραφίας, β) Ελληνική Παλαιογραφία Βενετικής περιόδου (15ος-17ος αι.) και γ) Ελληνική Παλαιογραφία Νεότερης περιόδου (1850-1913).

Η συμμετοχή είναι περιορισμένη (15 άτομα) και η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική.

Προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή είναι:

-Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής
-Πιστοποίηση καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
-Πιστοποίηση Η/Υ

Τα μαθήματα θα διαρκέσουν από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Ιουλίου. Θα γίνονται κάθε Δευτέρα (5.30-8.30 μ.μ.), στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 46, Άγιος Ματθαίος).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στα γραφεία της Βικελαίας Βιβλιοθήκης (Χορτατσών & Κυδωνίας 23, τηλ. 2810 301543), στην κ. Στεφανία Τερζάκη (καθημερινά 9.00-13.00)