Εμπλουτίζεται με τρεις νέες εκδόσεις το εκδοτικό έργο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης