Επισκέψεις-ξεναγήσεις στη Β.Δ.Β.Η.

18 Φεβρουαρίου 2023 (συμμετοχή 40 άτομα)

18 Οκτωβρίου  2023 (συμμετοχή 67 άτομα)

Ενημέρωση: Κανάκη Σοφία, πρόεδρος της Β.Μ.Ε. : για τη Β.Μ.Ε., το σκοπό, τους στόχους της, την κατάσταση της Βικελαίας, τη σημασία των επισκέψεων

-Ξενάγηση: Σάββας Δημήτρης, διοικητικός προϊστάμενος της Β.Δ.Β.Η.: στη βιβλιοθήκη Βικέλα και Σεφέρη, στα αρχεία με το αρχειακό υλικό 7 αιώνων και στα ερείπια του ενετικού υδραγωγείου (1628) και του Αραβοβυζαντινού τείχους.

Σημασία των επισκέψεων:

  • Γνωριμία σε βάθος με τη βιβλιοθήκη μας
  • Επαφή του πλατύτερου κοινού με τα πολύτιμα αρχεία της
  • Αντίληψη της σημασίας της έρευνας και της γνώσης των πηγών της τοπικής μας ιστορίας
  • Συνειδητοποίηση της αξίας της για τη ζωή μας και την πνευματική ανάπτυξη της πόλης μας