Εργαστήριο Συντήρησης Παλαιτύπων

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη της οποίας οι θησαυροί αποκαλύπτουν και προβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ευρωπαϊκής ή μη, έχει την τιμή να φιλοξενεί αφενός έναν μεγάλο αριθμό παλαιών και σπάνιων βιβλίων και αφετέρου έναν εξαιρετικό θησαυρό αρχειακού υλικού. 

Τα αρχέτυπα (δηλαδή τα βιβλία και τα έντυπα τα οποία τυπώθηκαν στον δυτικό κόσμο μέχρι το 1501), τα παλαίτυπα (όπως λέγονται τα έντυπα βιβλία από το 1501 μέχρι περίπου το 1800) και, τέλος, τα αρχεία της ΒΔΒ (που ως γνωστόν εμπεριέχουν υλικό που αναφέρεται σε χρονικό διάστημα 8 αιώνων) χρήζουν προληπτικής ή επεμβατικής συντήρησης με σκοπό τη διατήρησή τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση μέσα στον χρόνο.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στον στόχο αυτόν της Βικελαίας έχει το Εργαστήριο Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού, το οποίο καλείται να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της προστασίας των πολιτιστικών θησαυρών της.

Τη δημιουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, καθώς και τη χρηματοδότησή του κατά τα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του, ανέλαβε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για το οποίο η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και ο Δήμος Ηρακλείου νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για την πολύπλευρη προσφορά του στον πολιτισμό και στην πλούσια ιστορική κληρονομιά μας.