Εσωτερικός δανεισμός – Αναγνωστήριο

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται παλαιά βιβλία, τα οποία δεν κυκλοφορούν πια στο εμπόριο, αλλά και αρκετές σύγχρονες εκδόσεις, καθώς και οι συλλογές βιβλίων που περιήλθαν στη ΒΔΒ υπό τη μορφή δωρεάς. Τα βιβλία των συλλογών αυτών, μάλιστα, ίσως φέρουν αφιερώσεις ή σημειώσεις, χρήσιμες στους μελετητές που αποκαλύπτουν πληροφορίες ή πλευρές των λογίων που δεν θα μπορούσαν να ανιχνευθούν αλλιώς. Στις σημαντικότερες δωρεές εντάσσονται ενδεικτικά οι βιβλιοθήκες των:

 • Δημήτρη Βικέλα
 • Γιώργου και της Μαρώς Σεφέρη
 • Μάρκου Αυγέρη και της Έλλης Αλεξίου
 • Νικολάου Σταυρινίδη
 • Στέργιου Σπανάκη
 • Ελευθερίου Πλατάκη
 • Νικολάου Πλάτωνα
 • Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου
 • Kriegkommandantur
 • Χριστόφορου Λιοντάκη
 • Ιωάννη Ανεμογιάννη
 • Μανώλη Μπορμπουδάκη

 

Τα συγκεκριμένα βιβλία δεν διατίθενται προς δανεισμό και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να τα μελετήσει μόνο στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Το σύνολο των διαθεσίμων τίτλων του τμήματος ανέρχεται περίπου στους 150.000 τόμους και τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ψηφιακή τους καταλογογράφηση σε μεγάλο μέρος τους και συνεχίζεται.

Τέλος, στον χώρο του αναγνωστηρίου υπάρχουν κοινόχρηστοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.