Ευχαριστήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης για την εφημερίδα των Κυριών

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη» ευχαριστεί θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης, το οποίο κατέθεσε το ποσό των 200 € στη μνήμη του καθηγητή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεωργίου Μαρνελάκη.

Με το συγκεκριμένο ποσό η βιβλιοθήκη μας αγόρασε σε ψηφιακή μορφή, δέκα (10) CD, την εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν, Αθήνα, περιόδου 1887-1917.

Η εφημερίδα αυτή, εμπλουτίζει ήδη το πλούσιο αρχείο εφημερίδων της «Β.Δ.Β.» και είναι στη διάθεση του αναγνωστικού και ερευνητικού κοινού.