Η «Βικελαία Βιβλιοθήκη» κοντά στα παιδιά της παιδιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ

Την παιδιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, τμήμα αιματολογικής-ογκολογίας, επισκέφτηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη, υπάλληλοι της «Β.Δ.Β.».Μια καθαρά συμβολική κίνηση προσφοράς  και αγάπης, έτσι όπως αυτές οι μέρες μας το επιβάλλουν, αναφερόμενη σε δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας. Ειδικά  όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, στα οποία από πολύ νωρίς η ζωή έχει δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο.