Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Ο Δ. Βικέλας και το Ηράκλειο Κρήτης» από τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία

Η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία (Β.Μ.Ε), σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου  και το Γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Δ.Ε.), με αφορμή τη συμπλήρωση, τον Ιούλιο του 2018, εκατόν δέκα χρόνων από τον θάνατο του Δημητρίου Βικέλα, προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό με θέμα:  Ο Δ. Βικέλας και το Ηράκλειο Κρήτης.

Ο διαγωνισμός έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει σταλεί η προκήρυξη σε όλα τα σχολεία του νομού Ηρακλείου. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέσω των σχολείων τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προκήρυξη.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2810236552 ή στο mail: sfkanaki@gmail.com

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ