Μινωικός Πολιτισμός. Σύγχρονες προσεγγίσεις, διευρυμένες προοπτικές – πέμπτο σεμινάριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

Μινωικός Πολιτισμός .Σύγχρονες προσεγγίσεις, διευρυμένες προοπτικές

Στο πέμπτο και τελευταίο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το θέμα Η συμβολή της μεθόδου χρονολόγησης με άνθρακα-14 στη μελέτη του Μινωικού Πολιτισμού. Εισηγητής θα είναι ο Γιώργος Φακορέλλης, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη16Δεκεμβρίου στις 8:00 μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο (Μικρό θέατρο).