Ολοκληρώθηκε η δωρεά του Μελετίου Μεταξάκη

Χάρη στην ευγενική χειρονομία της κυρίας Ελένης, χήρας Γεωργίου Μεταξάκη, αλλά και εξ’ αιτίας της υπέρμετρης αγάπης της, προς τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη αφενός και προς την πόλη του Ηρακλείου αφετέρου, παραδόθηκε από την προαναφερθείσα, στον προϊστάμενο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης κ. Δημήτρη Σάββα, το υπόλοιπο τμήμα του αρχειακού υλικού, καθώς και μια μεγάλη φωτογραφία που εικονίζεται ο Πατριάρχης Μελέτιος. Έτσι συμπληρώνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η τόσο σπουδαία αρχειακή συλλογή, η οποία φυλάσσεται στο τμήμα αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ο κ. Δημήτρης Σάββας αφού ευχαρίστησε την κυρία Ελένη εκ μέρους της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, αλλά και του Δήμου Ηρακλείου, παρέλαβε το πολύτιμο αυτό αρχειακό υλικό.