Προκήρυξη 1ου Βραβείου «Δημήτριος Βικέλας» για το έτος 2019

Η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία (Β.Μ.Ε) προκηρύσσει βραβείο στη μνήμη του Δημητρίου Βικέλα, δωρητού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου, το οποίο θα απονέμεται ανά διετία, σε νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με βάση αδημοσίευτες επιστημονικές τους εργασίες, που μπορούν να εντάσσονται θεματικά σε όλους τους τομείς του Ελληνικού Πολιτισμού.

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, να είναι αυτοτελείς και πρωτότυπες. Εφόσον οι υποψήφιοι προς βράβευση είναι φοιτητές, οι εργασίες μπορούν να έχουν εκπονηθεί στo πλαίσιo των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.

Οι εργασίες θα αξιολογούνται από Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορισθεί από τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία.

Θα απονέμονται τρία Βραβεία, κατά σειρά 1ο 2ο και 3ο. Το πρώτο βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 1000 € και αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ στο δεύτερο και τρίτο βραβείο θα απονέμεται τιμητικός έπαινος.

Το Βραβείο θα απονεμηθεί για πρώτη φορά μέσα στο 2019.

Το θέμα για το 1ο Βραβείο «Δημήτριος Βικέλας» του 2019 είναι:

       «Η Λογοτεχνία στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σε φάκελο, που θα φέρει το όνομά τους, τα στοιχεία τους και τη σημείωση:

«Για το 1ο Βραβείο Δημήτριος Βικέλας», στη Γραμματεία της Βικελείου Μορφωτικής Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, «Μέγαρο Αχτάρικα», Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) 71202 Ηράκλειον Κρήτης, Τ.Θ.1205, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση: sfkanaki@gmail.com έως τις 30/06/2019.

Το 1ο Βραβείο «Δημήτριος Βικέλας» θα απονεμηθεί σε πανηγυρική τελετή, στο Ηράκλειο, σε ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση των εργασιών.

Προσοχή! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 30η Ιουνίου 2019.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Β.Μ.Ε

Τηλ. 2810236552 , e-mail: sfkanaki@gmail.com