Προκήρυξη 2ου Βραβείου «Δημήτριος Βικέλας» για το έτος 2021

Προκήρυξη 2ου Βραβείου «Δημήτριος Βικέλας» για το έτος 2021

Η Βικέλειος Μορφωτική Εταιρεία (Β.Μ.Ε) προκηρύσσει το 2ο βραβείο στη μνήμη του Δημητρίου Βικέλα, δωρητού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Ηρακλείου, το οποίο, σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη του 2019, απονέμεται ανά διετία, σε νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με βάση αδημοσίευτες επιστημονικές τους εργασίες, που μπορούν να εντάσσονται θεματικά σε όλους τους τομείς του Ελληνικού Πολιτισμού.

Οι εργασίες πρέπει να έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, να είναι αυτοτελείς και πρωτότυπες. Εφόσον οι υποψήφιοι προς βράβευση είναι φοιτητές, οι εργασίες μπορούν να έχουν εκπονηθεί στo πλαίσιo των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορισθεί από τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία.

Θα απονεμηθούν τρία Βραβεία, κατά σειρά 1ο 2ο και 3ο. Το πρώτο βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό ποσό 1000 €, ενώ το δεύτερο και τρίτο βραβείο από σειρά βιβλίων.

Το θέμα για το 2ο Βραβείο «Δημήτριος Βικέλας» του 2021 είναι:

«Η επίδραση της ποιητικής και της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη στην Ελληνική Λογοτεχνία του 20ου και 21ου αιώνα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την εργασία τους σε τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα, σε φάκελο, που θα φέρει το όνομά τους, τα στοιχεία τους και τη σημείωση:

«Για το 2ο Βραβείο Δημήτριος Βικέλας», στη Γραμματεία της Βικελείου Μορφωτικής Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, «Μέγαρο Αχτάρικα», Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια) 71202 Ηράκλειον Κρήτης, Τ.Θ.1205, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση: sfkanaki@gmail.com έως τις 30/07/2021.

Το 2ο Βραβείο «Δημήτριος Βικέλας» θα απονεμηθεί σε πανηγυρική τελετή, στο Ηράκλειο, μέσα στο 2021, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί μετά την αξιολόγηση των εργασιών.

Προσοχή! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 30η Ιουλίου 2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Β.Μ.Ε

Τηλ. 2810236552 , e-mail: sfkanaki@gmail.com