Προσφορές για την έκδοση του περιοδικού «Παλίμψηστον» έτους 2014 τεύχη 32, 33

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην έκδοση του περιοδικού «Παλίμψηστον» έτους 2014 τεύχη 32, 33, στο πλαίσιο των εκδόσεων της Β.Δ.Β. με την διαδικασία ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές ανά τυπογραφικό δεκαεξασέλιδο.Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € με το Φ.Π.Α. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/05/2014 ημέρα Πέμπτη. Αναλυτικά τα Τεύχη του Διαγωνισμού.