Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία κίνησης του Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης:

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Συνολικός αριθμός διαθέσιμων βιβλίων (δανεισμός – αναγνωστήριο) 58.355 61.511 71.810  76.576  82.135
Αριθμός διαθεσίμων Βιβλίων προς δανεισμό 28.191 30.375  31.317  32.596  34.021
Αριθμός δανεισθέντων βιβλίων του δανειστικού 10.675 21.986  41.747  44.936  20.337
Εγγεγραμένοι χρήστες δανειστικού τμήματος 18.611 19.832  21.728  24.071  25.237