Το πρώτο μάθημα του Εργαστηρίου Ελληνικής Παλαιογραφίας

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ηράκλειο, 27.2.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Παλαιογραφίας

Οι είκοσι πρώτοι μαθητές του εργαστηρίου με το γενικό τίτλο «Αρχειακές Συλλογές της Βικελαίας – Εργαστήριο Ελληνικής Παλαιογραφίας» έχουν ήδη επιλεγεί και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου θα βρίσκονται στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης (Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 46, Άγιος Ματθαίος), για το πρώτο τους μάθημα.

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει 16 τρίωρα μαθήματα εντατικής εκπαίδευσης στις επιμέρους θεματικές: α) Βασικές αρχές Παλαιογραφίας, β) Ελληνική Παλαιογραφία Βενετικής περιόδου (15ος-17ος αι.) και γ) Ελληνική Παλαιογραφία Νεότερης περιόδου (1850-1913). Τα μαθήματα γίνονται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.