10 Μαρτίου 2023, Προκήρυξη 3ου βραβείου «Δημήτριος Βικέλας»

θέμα:  «Η μελέτη της νεοελληνικής γραμματείας κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα»

Το βραβείο έχει θεσμοθετηθεί από το 2019, στο πλαίσιο της ίδρυσης πρότυπων μορφωτικών κι επιστημονικών θεσμών (έχουν απονεμηθεί ήδη 2 βραβεία), κίνητρο για ενασχόληση με την έρευνα.

Υποβλήθηκαν έξι (06) εργασίες. Συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή  Αξιολόγηση των εργασιών από τους Παν/κούς: Δ. Πολυχρονάκη, Αγγέλα Γιώτη και Νίκο Μαυρέλο.

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα διοργανωθεί τελετή απονομής του βραβείου.