22 Ιανουαρίου 2024: Τακτική Γενική Συνέλευση

22 Ιανουαρίου 2024: Τακτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, ), με θέματα :

1.Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων του 2023 και οικονομικός  απολογισμός από το Δ.Σ.

2.Ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

3.Συζήτηση επί των ανωτέρω

4.Ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των  Διοικητικών Πεπραγμένων του 2023

Η Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και αφού συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενέκρινε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα.