Έγγραφα της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης περιόδου 1940-1945
Περιεχόμενα φακέλων, περιλήψεις εγγράφων, ευρετήριο κυρίων ονομάτων και τοπωνυμίων
Μετάφραση-επεξεργασία Μιχάλης Παπαδάκης
Επιμέλεια-εισαγωγή Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης
Τ. Α΄ 2017
€ 10,00