α΄ έκδοση 1993
Συνέκδοση με τις «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης»
Εισαγωγή Μανόλη Χατζηδάκη. Επιστημονική επιμέλεια Μανόλη Μπορμπουδάκη
(εξαντλ.