Αναστασία Παπαδία-Λάλα
α΄ έκδοση 1996
Συνέκδοση με το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας»
(εξαντλ.)