Γκιουλσούν Αϊβαλή-Φωτεινή Χαιρέτη
Πηνελόπη Φωτεινού- Μαρίνος Σαρηγιάννης
α΄ έκδοση 2010
Επιμέλεια Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
€ 18,00 έκαστος