Μέρος Γ΄ Σπαράγματα
Επιμέλεια: Μαρίνος Σαρηγιάννης
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2023

«Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει σε επεξεργασμένη μορφή το τελευταίο μέρος από τα κείμενα που έχουν διασωθεί μέσα στον Δεύτερο -σύμφωνα με την καθιερωμένη αρίθμηση- Κώδικα του Τουρκικού Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Κατά τη βιβλιοδέτηση των Κωδίκων του αρχείου, η οποία έγινε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα χωρίς γνώση του υλικού και τάξη, ο Κώδικας αυτός συμπεριέλαβε μια σειρά από σπαράγματα καταστίχων που καλύπτουν άτακτα μεγάλο μέρος της οθωμανικής περιόδου. Για το λόγο αυτό δεν επιλέχθηκε η έκδοσή του μέχρι τώρα, ώστε να προηγηθούν άλλοι Κώδικες του Τ.Α.Η. (Τρίτος, Πέμπτος, Τέταρτος) που δίνουν μια σχετικά ολοκληρωμένη και συνεχή εικόνα των πρώτων δεκαετιών μετά την πτώση του Χάνδακα.[…]»