Καταγραφή των κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης από το 1909 ως το 2022.
Νίκος Τσαγκαράκης
Πρόλογος: Ελίζα Άννα Δελβερούδη
Επιμέλεια: Κλαίρη Μιτσοτάκη
α΄ έκδοση 2022
14 €