Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των χριστιανών αγωνιστών της ανατολικής Κρήτης κατά την επανάσταση του 1821
α΄ έκδοση 2003
Μετάφραση- Επιμέλεια Βασίλη Δημητριάδη
Συνέκδοση με τις «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης»
€ 35,00