❐ Θεοχάρης Δετοράκης, Δύο Επιτάφια Επιγράμματα Στυλιανώ Αρχιεπισκόπω Αυστραλίας. Μνήμης Χάριν, σελ. 7
❐ Σωτήρης Γουνελάς, Ο Αυστραλίας Στυλιανός: ένας ιεράρχης εν τόπω και χρόνω δοκιμαζόμενος, σελ.11
❐ Φίλιππος Χ. Γιανναδάκης, Μ’ ένα κλαδί ελιάς, ολάνθιστο, στο χέρι Του σελ.19
❐Λάμπης Καψετάκης, Η ομορφιά στην αγιότητα (Απλά ποιήματα πλουτισμού θεολογίας), σελ. 27
❐ Ελένη Νικολιδάκη, Το ταξίδι της κρητικής μυθολογίας στην Ελλάδος Περιήγησιν του Παυσανία, σελ. 61
❐ Γαβριήλ Μπομπέτσης, Τα καθ’ Ηρώ και Λέανδρον του Μουσαίου: ερμηνευτικές προσεγγίσεις και διακειμενικές αναφορές, σελ. 81
❐ Hans Eideneier, Ριμάδα κόρης και νέου, σελ. 111
❐ Γιώργος Καλλίνης, Δείξη και νόημα. Ο λόγος της παραστασιμότητας στη Θυσία του Αβραάμ, σελ. 131
❐ Δημ. Πολυχρονάκης, Αλ. Κατσιγιάννης, Στ. Κουρμπανά, Κ. Χρυσόγελος, Ο Χριστόφορος Φιλητάς και τα δεκαέξι χειρόγραφα τετράδιά του στη Βιβλιοθήκη της Βουλής: Προθέσεις και προϋποθέσεις των απαρχών της ιστοριογραφίας της νεοελληνικής γραμματείας, σελ. 153
❐ Τακουή Βακιρτζιάν, «Εμείς οι Αρμεναίοι…» -Στα ίχνη μιας κοινότητας, σελ. 183
❐ Ανδρέας Λενακάκης, Τοπωνυμική έρευνα περιοχής Αγίας Παρασκευής Πεδιάδος, σελ.203