❐ Κωνσταντίνος Ἐ. Φαρμακαλής, Ἡ παθολογία τοῦ ἔρωτα στὸν Ἀσκληπιάδη καὶ τὸν Μελέαγρο στὸ V καὶ ΧΙΙ βιβλίο τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας, Ἐπιλογὴ ἐπιγραμμάτων, σελ.7

❐ Ἀθανάσιος Γ. Ἀνυφαντής, Ἡ ἔκφραση τῶν συναισθημάτων τοῦ ἀφηγητῆ στὸν Κρητικὸ Πόλεμο τοῦ Ἀθανασίου Πικροῦ: Ἡ περίπτωση τοῦ Gil d’Has καὶ τοῦ Vicenzo della Marra, σελ. 31

❐ Σταῦρος Σφακιωτάκης, Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ ὀθωμανικοῦ Ἡρακλείου ἀπὸ τὸ 1670 ὣς τὸ 1760, σελ. 51

❐ Γιάννης Γ. Τσερεβελάκης, «Ὁ Βασιλιὰς Ἀγκυλομύτης»: Ἕνας προμηθεϊκὸς ἥρωας σὲ ἕνα κρητικὸ παραμύθι, σελ. 69

❐ Ἀλέξης Πολίτης, Μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι καὶ μὲ τὸ τουφέκι, Ὁ Κασομούλης καὶ ἡ πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, σελ. 81

❐ Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, Ὁ «Κύκλος τῆς Πανδώρας»: Ἀρχειακὰ τεκμήρια γιὰ τὴν ἐρευνητικὴ δραστηριότητα τοῦ Χριστόφορου Φιλητᾶ καὶ τὸν διορισμό του στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1857-1867), σελ. 99

❐ Bart Soethaert, «Ἔχουμε ὅλη τὴν αἰωνιότητα γιὰ νὰ συζητήσομε γιὰ τὸν χρόνο»: Paul Valιry, Παντελὴς Πρεβελάκης καὶ τὸ Χρονικὸ μιᾶς πολιτείας, σελ. 127

❐ Γιάννης Δημητρακάκης, Τὸ ἐγκώμιο τῶν τεχνιτῶν στὸ Χρονικὸ μιᾶς πολιτείας τοῦ Πρεβελάκη, ὁ ψόγος τῶν «καλαμαράδων» καὶ ὁ Καζαντζάκης, σελ. 151

❐ Μαίρη Μικέ, Aἱμορραγούσα εὐφράδεια, Ὁ μύθος τῆς Φιλομήλας, τῆς Πρόκνης καὶ τοῦ Τηρέα στὴ λογοτεχνία, Πρῶτες ἰχνηλατήσεις, σελ. 165

❐ Ἀναστασία Νάτσινα, Τὸ αὐτοαναφορικὸ διήγημα σὲ μιὰ ἱστορικὴ προοπτική, σελ. 193

❐ Ἀγγέλα Καστρινάκη, Ὁ Φάνης Κακριδὴς καὶ ἡ «Κυρὰ-Πηνελόπη μὲ τὴν ἠλακάτη», σελ. 225

❐ Θεοχάρης Δετοράκης, Ἄγνωστη αὐτοβιογραφία τοῦ Νικόλαου Σταυρινίδη, σελ. 233