❐ Μανόλης Καρέλλης, Πρόλογος
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Ἀναζητώντας τὴν χαμένη γλώσσα
❐ Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης, Γηρυὼν ὁ δεύτερος (Αἰσχύλου «Ἀγαμέμνων»
870),
Κόριννα ἡ Ταναγραία [Ἀγὼν Κιθαιρῶνος καὶ Ἑλικῶνος] (μτφρ.-σχόλια
Λιάνα Περράκη)
❐ Σωτήρης Γουνελᾶς, Ἡ ποίηση καὶ ὁ ποιητὴς
❐ Πλάτων, Ὁ πρῶτος πλοῦς τοῦ Σωκράτους ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας ζήτησιν
(μτφρ. Γεωργία Ε. Κατσαλάκη)
❐ Νίκος Χ. Γιανναδάκης, Ἡ «ἀδικία» καὶ τὸ «χρεὼν» (μιὰ μελέτη στὴν
ἀναξιμάνδρεια φιλοσοφικὴ σκέψη)
❐ Γιάννης Κ. Μαυρομάτης, Νεότερες ἔρευνες γιὰ τὸν ποιητὴ τοῦ «Ἐρωτο-
κρίτου»
❐ Kurt von Fritz, «Νόος» καὶ «νοεῖν» στὰ ὁμηρικὰ ποιήματα
ΨΗΦΙΔΕΣ
Σύγχρονη ποίηση καὶ πεζογραφία
Ρέα Γαλανάκη, Ἀλέξης Καλοκαιρινός, Βασίλης Ζεβελάκης, Κώστας Σχιζάκης, Λ. Ψ., Ἀντώνης Σανουδάκης, Βάσω Δανέζη-Λαμπρινοῦ