❐ Ι. Θ. Κακριδής, Λάμπει τὸ προσωπάκι σου…
❐ Λάμπρος Καμπερίδης, Φιλοξενία καὶ Hospitium
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Αἱ σχέσεις τῆς συγχρόνου τέχνης πρὸς τὴν λογικὴν
❐ Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Ἐπίκαιρα μηνύματα τῆς μάχης τῆς Κρήτης
❐ Ι. Ν. Περυσινάκης, Προβλήματα ἑρμηνείας καὶ μετάφρασης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, Θέογνης
❐ S. I. Harrison, Ἀπόψεις γιὰ τὴν «Αἰνειάδα» στὸν εἰκοστὸ αἰώνα (μτφρ. Στρατὴς Κυριακίδης)
❐ Γιώργης Μανουσάκης, Ἡ Μαντὰμ Ὀρτὰνς καὶ τὰ τέσσερα λογοτεχνικὰ πορτραῖτα της
❐ Ἑλένη Γιαννακάκη, «Ὁ θάνατος καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ νάρκισσου», «Ὁ πεθαμένος καὶ ἡ ἀνάσταση» τοῦ Ν. Γ. Πεντζίκη
❐ Μαρία Στασινοπούλου, Μαρὼ καὶ Γιῶργος Σεφέρης, «Ἀλληλογραφία Β΄ (1944-1959)»
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
Μελέτες καὶ κείμενα
Μάριον Τζανάκη, Μανόλης Καρέλλης, Ζαχαρίας Κατσακός, Πέτρος Καρνάρης, Ἀλέξης Καλοκαιρινός, Στυλιανός Ἀλεξίου, Κωστῆς Φραγκούλης, Κωστῆς Σχιζάκης