❐ Μάρθα Ἀποσκίτη, Μιχάλης Ἀναστασίου (1891-1955)
❐ Μανώλης Ε. Δετοράκης, Ἡ πρώτη Δημόσια Βιβλιοθήκη στὸ Ἡράκλειο (1863)
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Τὸ Χρονικὸν τῆς Ἑνώσεως
❐ Patrick Lee Fermor, Σκέψεις γιὰ τὴ Μάχη τῆς Κρήτης
❐ Θεοχάρης Δετοράκης, Ὁ Ἀνδρέας Καλοκαιρινὸς καὶ τὸ ἔργο του
❐ Δανιὴλ Ι. Ἰακώβ, Ἡ «Ἄλκηστη» τοῦ Εὐριπίδη καὶ τοῦ Χόφμανσταλ
❐ Ρένα Ι. Βλαχάκη, Ἡ ἰταλικὴ διαθήκη τῆς Ἕλενας Μουδάτσου (1534) καὶ δεκατέσσερα σχετικὰ ἑλληνικὰ ἐξοφλητήρια ἔγγραφα
❐ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Εἰσὶν
❐ Peter Mackridge, Μετρικὴ καὶ νόημα στὸν Καβάφη
❐ Γ. Π. Σαββίδης, Ἀνέκδοτες μαρτυρίες γιὰ τὸν Κ. Π. Καβάφη
❐ Γιώργης Μανουσάκης, Τὸ λευκὸ καὶ τὸ πέτρινο
❐ Karl Bormann, Ἡ ἔννοια τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ περὶ νοῦ θεωρία στὸν Ἀριστοτέλη καὶ σὲ μερικοὺς σχολιαστές του (μτφρ. Ἰωάννης Γ. Καλογεράκος)
❐ Bruno Lavagnini, Ἐνθύμηση τοῦ Francesco Zambaldi (μτφρ. Ἀγαπητὸς Γ. Τσοπανάκης)
❐ A. L. Vincent, Στὸ χωριὸ τοῦ συγγραφέα τοῦ «Φορτουνάτου»
❐ Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Ἡ τέχνη καὶ ἡ τεχνικὴ τῆς ὁμοιοκαταληξίας στὶς κωμωδίες τοῦ Κρητικοῦ Θεάτρου
❐ Σωκράτης Β. Κουγέας, Δύο μελετήματα
❐ Μανώλης Μιαουδάκης, Τρία Ποιήματα
❐ Βάσω Λαμπρινοῦ, Ποιήματα
❐ Παναγιώτης Μιχ. Παρασκευᾶς, Ἐγχρονισμὸς τῶν περὶ τὴν Κρήτη ἱστορικῶν γεγονότων τῶν «Πολιτικῶν» τοῦ Ἀριστοτέλους
❐ Ἀνδρέας Καρέτσος, Ποιήματα
❐ Μιχάλης Ἑφταγωνίτης, Ὁ Ποιητὴς καὶ ἡ Μούσα τοῦ Ὀρθάδικου
❐ Γιάννης Πετσαλάκης, Ποιήματα
❐ Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Οἱ πρῶτες ἀρχὲς τῆς δημώδους νεοελληνικῆς πεζογραφίας