❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Ἐπὶ μιᾶς “παρεκβάσεως”
❐ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Βυζαντινοὶ “δεκαεπτασύλλαβοι”
❐ Θεοχάρης Δετοράκης, Ἔμμετρες ἐπιγραφές…
❐ Μάρθα Ἀποσκίτη, Παρεμβάσεις τοῦ ἀφηγητῆ στὸν «Ἐρωτόκριτο»
❐ Λάμπρος Καμπερίδης, Ἡ σοφιολογικὴ παράδοση καὶ τὸ «Περὶ καθηκόντων» τοῦ Ν. Μαυροκορδάτου
❐ Γ. Κατσαβέλης, Ὁ Λογγίνος στὸ κριτικὸ ἔργο τοῦ Παλαμᾶ
❐ Ἐβίνα Σιστάκου, Ἕνας τυφλὸς ἐπίγονος τοῦ Καλλιμάχου
❐ G.E.R. Lloyd, Ἡ ἐπινόηση τῆς Φύσης (μτφρ. Xλόη Μπάλλα)
❐ Ἡρ. Ε. Καλλέργης, Ἐπιτύμβια ἐπιγράμματα τῆς «Παλατινῆς Ἀνθολογίας»
❐ Δ. Περοδασκαλάκης, Οἶνος καὶ Λόγος
❐ Μανώλης Δετοράκης, Ὁ ἡρακλειώτης γιατρὸς καὶ ποιητὴς Μ. Νικολαΐδης (1833-1898)
❐ Μανόλης Καρέλλης, Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος συνηγορεῖ ὑπὲρ τοῦ Ἀρ. Στεργιάδη
❐ Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Κιβωτός, Κερκόπορτα ἢ κατ’ ἄμφω;
❐ Ἰωάννης Ζαϊμάκης, Ἡ πορνεία στὸ Μεγάλο Κάστρο…
❐ Ἀντώνης Λιάκος, Ὁ Γαριβάλδης καὶ ἡ Κρήτη
❐ Μαρία Δεληγιάννη, Ὁ Δ. Σολωμὸς καὶ ἡ «Ἀστερόεσσα»
❐ Γιῶργος Καλλίνης, “Οἱ νεκροὶ” τοῦ J. Joyce στὴν «Eroica» τοῦ Κ. Πολίτη
❐ Ἀλ. Κοσματόπουλος, Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἤθους στοὺς Πατέρες τῆς Θηβαΐδος
❐ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Ἁγνὴ Ξενάκη-Σακελλαρίου. Ἡ Ἁγνὴ Ξενάκη-Σακελλαρίου
❐ Ὁμήρου « Ἰλιάδα» (μτφρ. Γ. Ψυχουντάκη)
❐ Γ. Π. Σαββίδης, 32 μεταφράσεις ποιητικῶν κειμένων (1945-1993) (ἐπιμέλεια Μαριλίζα Μητσοῦ)
❐ Ἀλέξης Καλοκαιρινός, Δύο ποιήματα σὲ ἤρεμη θάλασσα
❐ Juan Manuel Gomez Tirado, Ἡ ἐκδίκηση τῆς σελήνης στὸ Ρέθυμνο (μτφρ.Ἀγγέλα Καστρινάκη)