❐ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Ἀπὸ τὴν «Ὀδύσσεια» τοῦ Ὁμήρου
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Ὁλόγυρα στὴ Λύκτο
❐ Πλάτωνος, Ὁ μύθος τῆς γραφῆς (μτφρ. Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος, ἐπιλογὴ σχολίων Λιάνα Περράκη)
❐ Θεοδώρου Β΄ Δούκα Λασκάρεως, Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν (Ζ΄ καὶ Η΄)
❐ Θεοχάρης Ε. Δετοράκης, Ἐπιβιώσεις ἀρχαίων μύθων στὰ βυζαντινὰ ἁγιολογικὰ κείμενα
❐ Richard Kannicht, Ἡ παλαιὰ διαμάχη ἀνάμεσα στὴν ποίηση καὶ τὴ φιλο-
σοφία
❐ Ἀριστοτέλους, «Μετὰ τὰ Φυσικὰ» Α΄ (980a 21 – 987α 28) (μτφρ. Γεωργία Ε. Κατσαλάκη)
❐ Γιάννης Κ. Μαυρομάτης, Νεότερες ἔρευνες γιὰ τὸ πρότυπο τοῦ «Ἐρωτοκρίτου»
❐ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, Στὸν Πρόδρομον τοῦ Κάστρου (Ἀνακοίνωση καὶ Σχόλια, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος)
❐ Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Ἐργογραφία Ζήσιμου Λορεντζάτου
ΨΗΦΙΔΕΣ
T. S. Eliot, «Τέσσερα Κουαρτέτα», Burnt Norton (μτφρ. Βάσω Δανέζη-Λαμπρινοῦ)
Σύγχρονη ποίηση καὶ πεζογραφία
Νίκος Καρέλλης, Νάσος Βαγενάς, Ἀριστέα Πλεύρη, Χριστόφορος Λιοντάκης, Ρένα Δουλγεράκη, Μιχάλης Παπαδάκης (Δάνδολος)
Μανόλης Καρέλλης, Μιὰ κατάθεση στὴ μνήμη τοῦ φιλολόγου Γιάννη Παπανικολάου