❐ Λένα Τζεδάκη-Ἀποστολάκη, Ἐπιστολὲς Μ. Γ. Παρλαμᾶ στὸν Π. Πρεβελάκη
❐ Μανόλης Καρέλλης, Τὸ χρονικὸ μιᾶς ἀνθρώπινης σχέσης
❐ Σαράντος Ι. Καργάκος, Φαινόμενα κρίσης τῆς ἀρχαίας ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας – Ἀνάλογα φαινόμενα στὴ σύγχρονη δημοκρατία
❐ Μαρία Βερδιάκη, Τὸ μεταφραστικὸ ἐργαστήρι τοῦ Δημητρίου Βικέλα
❐ Δημήτρης Σάββας, Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ προσφορὰ τῶν μοναστηριῶν τῆς Μεσαρᾶς
❐ Εὐγενία Λαγουδάκη, Ἡ πνευματικὴ ζωὴ στὸ Ἡράκλειο στὰ 1930-1940 (πληροφορίες ἀπὸ τὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς)
❐ David Harvey, Γυναῖκες στὸ Θουκυδίδη (μτφρ. Γεωργία Ε. Κατσαλάκη)
❐ Μιλτιάδης Παπαδάκης, Ἡ Ὁμηρικὴ παρομοίωση στὸν «Ἐρωτόκριτο» τοῦ Βιτσέντζου Κορνάρου
❐ Γεώργιος Χ. Κουμάκης, Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ὡς παράγων ἐξίσωσης τῶν δύο φύλων
❐ Ἀντώνης Καρτσάκης, Μεταπολεμικὴ λογοτεχνικὴ κριτικὴ καὶ ἰδεολογία. Ἡ λογοτεχνία στὴν ὑπηρεσία τῆς ἱστορίας
❐ Ροζαλὶ Σινοπούλου, Τὸ παλίμψηστο τοῦ Οἰδίποδα. Μικρὴ πραγματεία γιὰ τὴν ἱστορία τῶν δραματουργικῶν ἀναπαραστάσεων τοῦ “μύθου” τοῦ Οἰδίποδα στὴ Γαλλία
❐ Βασίλειος Π. Βερτουδάκης, Ἀπὸ τὸ ἀμερικανικὸ delirium graecum, Ὁ ἐπιτάφιος λόγος τοῦ Abraham Lincoln στὸ Gettysburg
❐ Παναγιώτης Μιχ. Παρασκευᾶς, Ἡ Μεσσηνία καὶ ὁ ρόλος της στὶς ἑλληνοπερσικὲς σχέσεις 371-362 π.Χ.
❐ Νίκος Κ. Παπαδόπουλος, Στατιστικὲς παρατηρήσεις στὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 1881 στὴν Κρήτη
❐ Ἄλκηστις Χιδίρογλου-Ζαχαριάδη, Τὰ κύρια ὀνόματα ἐπικαιρότητας στὸν ἑλληνικὸ Τύπο
ΨΗΦΙΔΕΣ
Κλαίρη Μιτσοτάκη, Στὸν ἀστερισμὸ τοῦ λέοντος· Κώστας Μπουρναζάκης, Φύλλα τῆς μνήμης – Τραγούδια· Ἕλλη Περάκη, Ποιήματα· Ἀνδρέας Γεωργαλίδης, Ποίηση