❐ Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Δεκαεπτὰ ποιήματα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
❐ Ἀλέξης Πολίτης, Ξαναδιαβάζοντας τὸν «Πόρφυρα» τοῦ Σολωμοῦ (Δυὸ λόγια προλογικὰ ὡς παρουσίαση τοῦ Στυλιανοῦ Ἀλεξίου)
❐ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Ἀθήνα, Φαναριῶτες, Ἑπτάνησος
***
❐ Χαράλαμπος Γάσπαρης, Ἀνάμεσα στὴν προσέγγιση καὶ τὴν ἀφομοίωση. (Μικρὲς ἱστορίες Ἑλλήνων καὶ Βενετῶν στὴ μεσαιωνικὴ Κρήτη)
❐ Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Ὁ Γιώργης Μανουσάκης μιλᾶ γιὰ τὴν ποίηση, τοὺς ποιητὲς καὶ τὴ γλώσσα
❐ Σ. Ν. Φιλιππίδης, Ἡ ἁπλὴ καὶ ὑπαινικτικὴ ποίηση τοῦ Γιώργη Μανουσάκη
❐ Λαμπρινὴ Τριανταφυλλοπούλου, Οἱ παραπλανητικὲς ὑπογραφὲς καὶ τὸ κείμενο τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη «Ἡρωικὸς ἀντίπαλος»
❐ Λεύκιος Ζαφειρίου – Sophie Coavoux, Μιὰ νεκρολογία γιὰ τὸν Διονύσιο Σολωμὸ σὲ γαλλικὸ περιοδικὸ
❐ Μανόλης Βουρλιώτης, Ὄψεις τοῦ μαχητικοῦ δημοτικισμοῦ στὴν Κρήτη.
Ἐπιστολὲς τοῦ Χρήστου Χρηστουλάκη πρὸς τὸν Ἴωνα Δραγούμη (1910-1915)
❐ Χριστόφορος Μηλιώνης, Μενέλαος Παρλαμᾶς (Μιὰ συνάντηση)
❐ Παναγιώτης Μ. Παρασκευᾶς, Οἱ πρόσφυγες τοῦ Ρεθύμνου τὴ δεκαετία τοῦ 1930-1940