❐ Γ. Π. Σαββίδης, Ὁ Σεφέρης, ἡ Κρήτη, καὶ τὰ βιβλία του
❐ John Dryden, Ἕνα δοκίμιο περὶ δραματικῆς ποιήσεως (μτφρ. Φίλιππος Ν.
Ἱερωνυμίδης)
❐ Ἀλέξανδρος-Φοῖβος Μουρελάτος, Ἡ ἀνακάλυψη τῆς μορφῆς στὴν πρώιμη Ἑλληνικὴ
φιλοσοφία
❐ Μιχάλης Πιερής, Σταθμοὶ τῆς Κυπριακῆς Λογοτεχνίας (Ἀπὸ τὴν «Ἐξήγησιν τῆς
γλυκείας χώρας Κύπρου» στὴν «Ἀμμόχωστο Βασιλεύουσα»)
❐ Ἄννα Κατσιγιάννη, Μορφικὲς μεταρρυθμίσεις στὴν Ἑλληνικὴ ποίηση τοῦτέλους τοῦ
19ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰώνα
❐ Μανόλης Δετοράκης, Τὸ κεντρικὸ Θεραπευτήριο στὴ μεγάλη κρητικὴ ἐπανάσταση
τοῦ 1866-69
ΨΗΦΙΔΕΣ
Σύγχρονη ποίηση καὶ πεζογραφία
Κωστὴς Σχιζάκης, Ἀνδρέας Καρέτσος, Κώστας Γραμματικάκης, Ἕλλη Περάκη, Ἀντώνης Σανουδάκης, Φίλιππος Χ. Γιανναδάκης, Φιλοκτήτης Ταβερναράκης