❐ Ι. Θ. Κακριδής, Μιὰ παλιὰ θύμηση
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Παντελὴς Πρεβελάκης
❐ Βάσω Δανέζη-Λαμπρινοῦ, Παρ’ ὀλίγον
❐ Paul Valéry, Ἡ διδασκαλία τῆς ποιητικῆς στὸ Collège de France (μτφρ. Σωτήρης Γουνελάς)

❐ D. W. Lucas, Ἀπλή και πεπλεγμένη τραγωδία (μτφρ. Δ. Ι. Ἰακὼβ – Θ. Νιφτανίδου)
❐ W. K. Wimsatt & M. C. Beardsley, Ἡ πλάνη τῶν προθέσεων (μτφρ. – σημειώσεις, Τ. Καγιαλὴς & Μ. Πιερὴς)
❐ C. M. Bowra, Εἴπατε τῷ βασιλῇ (μτφρ. Ἔφη Ματθαίου)
❐ Ἀνδρέας Καρέτσος, Ὁ ξένος
❐ Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης, Ἀπόκρυφα καὶ ψευδεπίγραφα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
❐ Βασίλης Κάλφας – Σταῦρος Τσιτσιρίδης, Ἡ μέθοδος τοῦ φυσικοῦ καὶ ἡ μέθοδος τοῦ ἀστρονόμου
❐ Ναταλία Γ. Δεληγιαννάκη, Ὁ Σικελιανὸς καὶ ἡ μεσαιωνικὴ παράδοση
❐ Κωστῆς Σχιζάκης, Τραγούδι Ι
ΨΗΦΙΔΕΣ
Μελέτες καὶ κείμενα
Εὔα Παπαματθαιάκη, Ἡρακλῆς Ἐμμ. Καλέργης, Φιλοκτήτης Ταβερναράκης, Ναταλία Ἀγαπίου, Μανώλης Ε. Δετοράκης, Ἐλευθέριος Βενιζέλος, Μανόλης Καρέλλης, Δημήτρης Καλοκύρης, Θεοχάρης Ε. Δετοράκης