❐ Μίνωος Καλοκαιρινοῦ, Ἀνασκαφὲς στὴν Κνωσὸ (Εἰσαγωγὴ – Ἐπιμέλεια Κατερίνα Κόπακα)
❐ Μαριάνθη Γιαννῆ, Ἡ Ἑλληνικὴ Παράδοση στὴ Λογοτεχνία τῆς Ἀναγέννησης
❐ Παῦλος Κουσουνῆς, Ἀταύτιστα Κείμενα τοῦ Ροΐδη
❐ Ἰωάννα Παπαγεωργίου, Ροΐδης καὶ Ο. Feuillet
❐ Μανώλης Βερναρδάκης, Ἱστορίες τῆς Σαλώμης, Ἔρωτας, Θάνατος καὶ Ἀλήθεια στὸ δράμα τοῦ Oscar Wilde
❐ Ἰωάννης Ρ. Πανέρης, Κυπριακὴ Ἐλεγεία
❐ Θεοχάρης Δετοράκης, Ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς στὴν Ἱστορία καὶ στὴ Λογοτεχνία
❐ Μανώλης Ε. Δετοράκης, Λεωνίδας Χ΄΄Ιωάννου Γεωργιάδης Λόγιος (1832;-1870)
❐ Γιάννης Τζιώτης, Ἡ Αἰσθητικὴ τοῦ Κωνσταντίνου Στρατούλη
❐ Βασιλικὴ Γουνελᾶ, Διατρέχοντας τὴν Ποίηση τοῦ Γιώργη Μανουσάκη
❐ Κωστῆς Δανόπουλος, Συμβολὴ στὴ σχέση Σεφέρη – Καραντώνη
❐ Κωστῆς Σχιζάκης, Μπαρμπούτσαλα