❐ Στυλιανὸς Ἀλεξίου, Ὁ Ἡρακλειώτης ποιητὴς Λευτέρης Ἀλεξίου
❐ Μενέλαος Γ. Παρλαμᾶς, Ἐράνιον ἐκδρομικὸν
❐ Manfred Fuhrmann, Ἡ ἔννοια τοῦ κλασικοῦ στὴν ἀρχαιότητα (μτφρ. Δανιὴλ Ι. Ἰακὼβ)
❐ Carl Joachim Classen, Σοφιστικὴ καὶ σοφιστὲς στὸν Ἀριστοτέλη (μτφρ. Γιώργης Γιατρομανωλάκης)
❐ Μιχάλης Πιερῆς, Ὁ «πεζὸς» Σεφέρης
❐ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ἀναιρετικὸς ἢ ἡ φωνὴ τῶν πραγμάτων
❐ G. Saunier, Γιὰ τὴ «Φαρμακολύτρια» τοῦ Παπαδιαμάντη
❐ Κ. Π. Παζαρακιώτης, Βεργιλίου Ἐκλογὴ 4η
❐ Μαρία Γ. Πατραμάνη, Ἕνα προξενιὸ τοῦ ἔτους 1508
❐ Κώστας Γ. Τσικνάκης, Ἕνα ἄγνωστο κείμενο τοῦ Onorio Belli
❐ Χ. Κριτζᾶς, «Στὰ χίλια ὀχτακόσα ὀγδοήντα ἐννέα…»
❐ Ε. Χαριτάκη – Β. Τουβλελίου, Κατάλογος περιοδικῶν Γιώργου καὶ Μαρῶς Σεφέρη
ΣΤΙΓΜΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
Ζαχαρίας Κατσακός, Ἄννα Παπαδοπούλου, Ἠλίας Ζαφειράκος, Μανόλης Καρέλλης, π. Μιχάλης Πατεράκης