Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου , Ηράκλειο 23-26 Οκτωβρίου 2013
α΄ έκδοση 2017
Φιλολογική επιμέλεια Μανώλης Γ. Ανδρουλιδάκης
€ 18,00