Οι κινηματογράφοι του Ηρακλείου

Καταγραφή των κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης από το 1909 ως το 2022. Νίκος Τσαγκαράκης Πρόλογος: Ελίζα Άννα Δελβερούδη Επιμέλεια: Κλαίρη Μιτσοτάκη α΄ έκδοση 2022 14...