Περιοδικό “Παλίμψηστον”

Συντακτική Επιτροπή Βασίλειος Βερτουδάκης Ιωάννης Δημητρακάκης Δημήτρης Πολυχρονάκης ❐Marco Hillemann, Η ελληνική πρόσληψη του Friedrich Schiller στον 19ο αιώνα. Ένας κλασσικός της γερμανικής λογοτεχνίας στη ρομαντική Ελλάδα, σελ. 5. ❐Μιχαήλ Πασχάλης, Καβάφη...

Παλίμψηστον

Τεύχη 1-39 (1985-2022)
(διαθέσιμα όλα τα τεύχη εκτός 2-5)
€ 8,00 τχ. 1-23
€ 12,00 τχ. 24-39

Κρητικά Χρονικά

Τόμοι ΚΗ΄/ΚΘ΄ και Λ΄, (1988/1989-1990)
€ 20,00 έκαστος
Ευρετήριο τόμων Α΄-Λ΄
€ 12,00