Κείμενα

Νίκος Χ. Γιανναδάκης
α΄ έκδοση 2003
β΄ έκδοση 2010
€ 10,00

Νεοκρητικά Μελετήματα 1971-2005

Θεοχάρης Δετοράκης
Τόμος Α΄ Ιστορικά – Προσωπογραφικά
Τόμος Β΄ Φιλολογικά – Λαογραφικά
α΄ έκδοση 2005
€ 10 έκαστος