Ο Κώδικας των Θυσιών

α΄ έκδοση 2003
Μετάφραση- Επιμέλεια Βασίλη Δημητριάδη
Συνέκδοση με τις «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης»
€ 35,00