α΄ έκδοση 1990
Κατάλογος της μεγάλης Έκθεσης Έργων, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από την 1 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 1990, με αφορμή τα 450 χρόνια από τη γέννησή του.
Επιμέλεια Νίκου Χατζηνικολάου
(εξαντλ.)